ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ของจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง