ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์รายปี www.cots.go.th เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (กรกฎาคม 2564 ? กรกฎาคม 2565) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง