ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างย้ายกล้องวงจรปิดหมายเลขครุภัณฑ์ 6730-002-0001-115757-640005 พร้อมเดินสาย เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง