ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0001-115757-560001 เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง