ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๑๑๕๗๕๗-๕๖๐๐๐๒ เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง