ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร เพื่อใช้ในกิจกรรม การจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง