ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๓-๑๑๕๗๕๗-๖๔๐๐๐๑ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง