ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง