ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมการอบรมเทคนิค การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง