ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมสวิทซ์ควบคุมระบบน้ำและไฟแผงตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ร่องขุ่น) เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง