ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง