ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี New Normal จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง