ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง