ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกีฬาแบบ New Normal ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง