ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอในจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง