ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย "เที่ยวเชียงราย สไตล์ นิวนอมอล (Visit Chiangrai by New Normal Style)"