ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงราย "Visit Chiangrai On-line Tourism Experience"