ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง