ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง