ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ไมโครโฟน หมายเลขครุภัณฑ์ 7730-007-0017-115757-600001 เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง