ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อใช้ในสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง