ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย ?Calorie credit challenge? (DPE nub cal) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง