ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม ปริมาตรสุทธิขวดละ 950 มิลลิลิตร จำนวนลังละ 20 ขวด เพื่อรับรองผู้มาติดต่อราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง