งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557
กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย