ประกาผสราคากลางโครงการสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้