ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย