สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016     ซึ่งมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้