ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ๓ จุดบริการ