ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างดำเนินกิจกรรม Chiangrai Night Run "หนองปึ๋ง New Ozone Park" ภายใต้โครงการ CHIANGRAI NIGHT RUN ๒๐๑๙