ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างจัดบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและนิทรรศการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓