ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1,600 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ?กีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sport For All ๔.๐)? ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง