ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 70 อัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ?กีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sport For All ๔.๐)? ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง