ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร SCX-8240na หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร.ถอ-58004-ชร เพื่อใช้ในสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง