ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง