ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง