ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง