ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง