ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาทำถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง