ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมพร้อมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง