ประกาศราคากลาง การสอบราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016

 

ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016     ซึ่งมีรายละเอียดราคากลาง  ดังต่อไปนี้

 

ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 19:03:24

พิมพ์ข่าวนี้ ปิดหน้านี้