ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 21:07:38

พิมพ์ข่าวนี้ ปิดหน้านี้