ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 18:40:26

พิมพ์ข่าวนี้ ปิดหน้านี้