ประกาศราคากลางงานงานจ้างดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด โดยมีราคากลางรายละเอียดตามเอกสารที่่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2017 เวลา 23:12:15

พิมพ์ข่าวนี้ ปิดหน้านี้