ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “Chiangrai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017”

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “Chiangrai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017” โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 22:16:43

พิมพ์ข่าวนี้ ปิดหน้านี้