ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “Chiangrai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017”

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “Chiangrai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 22:19:19

พิมพ์ข่าวนี้ ปิดหน้านี้