รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 26/06/2017 เวลา 13:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 30.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 70 %
ความกดอากาศ : 1004.31 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 15.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 49.2 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:42 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:05 น.