Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

พระเชียงแสน สิงห์ 1  
พระเชียงแสน สิงห์ 1 ไม่มีภาพประกอบ

พระพุทธศิลป์สมัยเชียงแสน
พระพุทธรูป

พระพุทธศิลป์สมัยเชียงแสน หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่า พระเชียงแสน นี้ สร้างขึ้นในสมัยพุทะศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ โดยฝีมือสกุลช่างทางเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองสร้างขึ้นเป็น พุทธานุสรณ์ มี ๓ สมัย คือ สิงห์หนึ่ง สิงห์สอง และสิงห์สาม อันลือชื่อนั่นเอง

ดังเป็นที่ทราบกันดีบ้างแล้วว่า ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับศิลปะสมัยเชียงแสน ได้รับอิทธิพลจากพม่า ผ่านทางเชียงใหม่ ดังนั้นจึงหาใช่ศิลปะของเชียงแสนอย่างแท้จริงไม่ ทั้งนี้ศิลปะเชียงแสนย่อมมาก่อนเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหม่กว่าเชียงใหม่ เป็นเมืองที่พระเจ้าเม็งรายมหาราชร่วมกับพญางำเมือง เจ้าเมืองพูกามยาวหรือพะเยา สร้างขึ้นใหม่ๆ ศิลปะแกะสลักศิลาคือยังไม่รู้จักการหล่อหลอมโลหะ ดังนั้น พระพุทธรูปแบบที่เราเรียกว่า พุทธศิลป์สมัยเชียงแสนนั้นก็คือศิลปะเชียงใหม่นั่นเอง หรืออาจว่าได้อีกอย่างหนึ่งว่า ศิลปะเชียงแสนฝีมือสกุลช่างเชียงใหม่

พระพุทธรูป

พุทธลักษณะ สิงห์หนึ่ง สิงห์สอง และสิงห์สาม หรือพระเชียงแสนนี้ ดังที่เรารู้กันแล้วว่า สิงห์หนึ่งและสิงห์สองหรือพระเชียงแสนยุคตั้นนั้น มีพระเกศเป็นลักษณะบัวตูม พระศกขมวดเป็นก้นหอยชัดเจน สังฆาฎิอยู่เหนือราวนมปลายเป็นแฉกคล้ายเขี้ยวตะขาบ ลักษณะปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมาร ประทับนั่งอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงาย เกสรเป็นเส้นริ้วยาวสูง

ข้อแตกต่างระหว่างสิงห์หนึ่ง สิงห์สอง ก็คือ สิงห์สองพระเนตรเบิกกว้าง และฐานบัวคว่ำบัวหงายไม่ประณีตเท่ากับสิงห์หนึ่งส่วนสิงห์สามนั้น พุทธลักษณะเหมือนกับสิงห์หนึ่ง สิงห์สองแทบทุกประการ ยกเว้นพระเกศส่วนบนมีลักษณะเป็นเปลวเพลิงสังฆาฎิยาวจรดนาภี และประทับนั่งขัดสมาธิราบ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
โทร / แฟ็กซ์ -
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : -
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ เชียงแสน
 ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบ่งคาย
 วัดพระธาตุจอมกิตติ
 วัดป่าสัก
 วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
 วัดพระธาตุผาเงา
 วัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือ วัดพระธาตุภูเข้า
 วัดพระเจ้าล้านทอง
 วัดเจดีย์เจ็ดยอด
 วัดพระบวช
 วัดมุงเมือง (เชียงแสน)
 วัดร้อยข้อ
 วัดอาทิต้นแก้ว
 วัดสังฆาแก้วดอนทัน
 น้ำตกป่าตึง
 หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
 พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
 อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.)
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
 เวียงหนองล่ม
 เมืองโบราณเชียงแสน
 หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ
 ทัวร์เกวียน ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง ที่สามเหลี่ยมทองคำ
 กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
 พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
 วัดผ้าขาวป้าน
 สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)
  ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ
 วัดปงสนุก บ้านเวียงใต้ อำเภอเชียงแสน
 ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก
 ประตูเมืองเชียงแสน
 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เชียงแสน
 สุดแดนไทย ที่ริมโขง เมืองเชียงแสน
 พระเชียงแสน สิงห์ 1
 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน
 วัดกู่เต้า
 วัดมหาธาตุดอยจัน
  วัดเชตวัน(วัดกาเผือก)
 
 วัดพวกพันตอง
 วัดมงคล
 วัดมหาโพธิ์ เชียงแสน
 วัดป่างัวเชียง
 วัดบ้านร้อง
 หนองบัวหลวง
 สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง
 ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com