Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

 
ภาพประกอบ
"วัดเสาเคียน" วัดร้างกลางชุมชม ที่มีซากฐานพระวิหารสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นที่เหลือเพียงพระอุระ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดเสาเคียน ตั้งอยู่ถนน หนองมูต ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ ไม่ระบุ
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : ไม่ระบุ
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ เชียงแสน
 ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบ่งคาย
 วัดพระธาตุจอมกิตติ
 วัดป่าสัก
 วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
 วัดพระธาตุผาเงา
 วัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือ วัดพระธาตุภูเข้า
 วัดพระเจ้าล้านทอง
 วัดเจดีย์เจ็ดยอด
 วัดพระบวช
 วัดมุงเมือง (เชียงแสน)
 วัดร้อยข้อ
 วัดอาทิต้นแก้ว
 วัดสังฆาแก้วดอนทัน
 น้ำตกป่าตึง
 หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
 พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
 อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.)
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
 เวียงหนองล่ม
 เมืองโบราณเชียงแสน
 หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ
 ทัวร์เกวียน ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง ที่สามเหลี่ยมทองคำ
 กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
 พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
 วัดผ้าขาวป้าน
 สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)
  ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ
 วัดปงสนุก บ้านเวียงใต้ อำเภอเชียงแสน
 ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก
 ประตูเมืองเชียงแสน
 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เชียงแสน
 สุดแดนไทย ที่ริมโขง เมืองเชียงแสน
 พระเชียงแสน สิงห์ 1
 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน
 วัดกู่เต้า
 วัดมหาธาตุดอยจัน
  วัดเชตวัน(วัดกาเผือก)
 
 วัดพวกพันตอง
 วัดมงคล
 วัดมหาโพธิ์ เชียงแสน
 วัดป่างัวเชียง
 วัดบ้านร้อง
 หนองบัวหลวง
 สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง
 ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com