Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

พุทธสถานพระเจ้ากือนา  
ภาพประกอบ พุทธสถานพระเจ้ากือนา
พุทธสถานพระเจ้ากือนา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของอำเภอเวียงชัย มีหลวงพ่อใหญ่พระเจ้ากือนาเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ที่สำคัญพุทธสถานแห่งนี้ปรากฏในคำขวัญของอำเภอเวียงชัยที่ว่า “พระเจ้ากือนาลือไกล” ปัจจุบันพุทธสถานพระเจ้ากือนา สมควรที่จะได้รับการบูรณะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยว และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ตามตำนานเล่าว่าเวียงกือนา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.1928 พระเจ้ากือนากษัตริย์ของอาณาจักรโยนกซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพ่อขุนเม็งรายมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่ง ใหญ่ของอาณาจักรล้านนา ทรงใฝ่พระทัยในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ต่อมาได้ครองเมืองเชียงใหม่เป็นกษัตริย์องค์ที่ 6 แต่ไม่ทรงโปรดจึง เสด็จกลับเมืองเชียงแสน
    เมื่อเดินทางถึงบริเวณลุ่มแม่น้ำกกได้สร้างเมืองใหม่เรียกว่า เวียงกือนา และได้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประจำเมืองเป็นที่เคารพของคนเวียงกือนาสมัยนั้น ต่อมาเมื่อล่วงเลยเวลามาหลายร้อยปีอาณาจักรโยนกและล้านนาเสื่อมลง เวียงกือนากลายเป็นเมืองร้าง เป็นบ่ปารกชัดเหลือเพียงหลวงพ่อใหญ่หรือพระเจ้าเวียงกือนาองค์เดียว ที่เป็นร่องรอยของความเป็นเมืองในอดีต
    ปัจจุบันลำต้นของต้นโพธิ์และกิ่งก้านได้รัดโอบเอาหลวงพ่อใหญ่เอาไว้เกือบทั้งองค์ ทั้งที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ที่มีความสูง ถึง 6 ศอกคืบและมีหน้าตักกว้างกว่า 6 ศอก ภายนอกหากมองผิวเผินคงจะไม่เห็นชัดเจนต้องเพ่งมองสักระยะจึงจะเห็นส่วนของอิฐและปูนที่โผล่ออกมาจากหลายๆ ซอกของต้นโพธิ์ ซึ่งสามารถมองเห็น พระพักตริ์ ดวงตา พระเกศารูปก้นหอย ไหล่ แผ่นหลัง ผ้าจีวร ฯลฯ บางส่วนของพระพุทธรูปโผล่ออกมา จึงทำให้สามารถจินตนาการหรือปะติดปะต่อได้ถึงภาพขององค์พระพุทธรูปที่สมบูรณ์ว่ามีความสวยงาม
    โบราณสถานเวียงกือนาแห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ 053-768119
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : -
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ เวียงชัย
 ถ้ำพระผางาม
 สวนน้ำนาวาแลนด์ สวนน้ำเชียงราย
 พุทธสถานพระเจ้ากือนา
 วัดโบราณเวียงเดิม
 สวนสาธารณะ หนองหลวง เวียงชัย

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com