Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

วัดกาคำ  
ภาพประกอบ วัดกาคำ
วัดกาคำ

ประวัติวัดกาคำ วัดพระธาตุกาคำ(ก๋าคำ)เป็นพระธาตุเก่าแก่บนยอดอยสร้างขึ้นในสมัยโยนก สมัยนั้นนำโดยปู่จ้าวลาวจกเป็นผู้นำองค์กรปกครอง หรือหัวหน้าใหญ่ของอ้ายลาว บ้านหินแตกในขณะนั้นมีชาวไทยใหญ่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าวัวต่างถิ่น สองคนพี่น้องมาจากเมืองแสนหวีได้เข้ามาค้าขาย พักแรม เป็นเวลานานนับเดือน ตาม เส้นทางตั้งแต่เมืองสาต, หินแตก , ฝาง ,เชียงดาว จุดหมายปลายทางสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหม่พ่อค้าชาวไทยใหญ่ทั้งสอง ได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งในระหว่างทางดอยตุงกับเมืองฝาง คือ พระธาตุกาคำโดยได้นำเอาทองคำหล่อหลอมเป็นรูปอีก จำนวน 2 ตัว ไว้ในองค์พระธาตุชาวไทยใหญ่เรียกว่า ก๋าคำ( ก๋า หมายถึง อีกา , คำ หมายถึง ทองคำ ) วัดพระธาตุกาคำมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และพระธาตุ 1 องค์เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ทรุดโทรมไปเป็นเวลานานชาวบ้านจึงได้บรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2506 ความสำคัญของวัดนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาและนับถือ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน มีประวัติและความเป็นมาที่น่าประทับใจ ลักษณะการปลูกสร้างก็เป็นแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่พิธีกรรมต่างๆ

สถานที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาคำ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

 
พระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว (วัดกาขาว)

หน้าวิหาร มีรูปปั้นของพระโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิม) ซึ่งแกะสลักมาจากหินหน้าผา มีความประณีตสวยงาม บรรยากาศรอบวัดกาขาว ประกอบด้วย ศาลาโลกุตตระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของพระโพธิสัตว์ และหลวงพ่อต่างๆ ที่สำคัญให้ประชาชนได้เคารพ 

ประวัติวัดเวียงคำ (กาขาว)
วัดเวียงกาขาวถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาวเมื่อ พ.ศ.2547 เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ และชาวเขาหลายชนเผ่า ตลอดจนข้าราชการทหารตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ชาวเขาเผ่าต่างๆได้รู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนา

ประวัติพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว 
พระทรงรัตนพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว ประดิษฐาน ณ วัดเวียงคำ (วัดกาขาว) เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ มีขนาดหน้าตัก 8 เมตรสูง 10 เมตรฐานบัวรองรับองค์พระสูง 2 เมตร และตราสัญญาลักษณ์ฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 และสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อถวายแผ่นดินในปีมหามงคล 2549 ครองศิริราชครบ 60 ปี และเพื่อลดพร้อมทั้งกำจัดภัยพิบัติของโลกและบ้านเมือง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 ให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไป

สถานที่ตั้ง บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาขาว ประมาณ 36 กิโลเมตร

 
บ้านขุนส่า
ประวัติขุนส่า
ขุนส่า มีชื่อจริงว่า จาง ซีฟู และมีชื่อไทยว่า นายจันทร์ จางตระกูล เป็นอดีตผู้นำกองทัพเมืองไตยซึ่งต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชให้แก่ชนกลุ่มน้อยชาวไทใหญ่ในพม่า และเป็นผู้เก็บภาษีจากพ่อค้ายาเสพติด เพื่อใช้อาวุธต่อสู้กับรัฐบาลพม่า 

ขุนส่าเคยตั้งกองกำลังใหญ่อยู่ที่บ้านหินแตก ในเขตตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโรงพยาบาล วัด และโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2512 ทางการพม่าจับตัวขุนส่าไปจำคุกด้วยข้อหาก่อการปฏิวัติ และได้รับการปล่อยตัวในปี พ.ศ. 2516 เพื่อแลกกับชีวิตของแพทย์ชาวโซเวียต 2 คน ที่กองกำลังของขุนส่าจับไปเป็นตัวประกัน ที่บ้านหินแตก จากเหตุการณ์ครั้งนั้น รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายผลักดันกองกำลังขุนส่าออกนอกประเทศ ตำรวจตระเวนชายแดนของไทยได้เข้ากวาดล้างบ้านหินแตกเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2525 กองกำลังขุนส่าย้ายไปตั้งอยู่ฝั่งพม่า ที่บ้านหัวเมือง ตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนชื่อเป็น กองทัพสหฉาน (Shan United Army) และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาปฏิวัติไตย (Tai Revolutionary Council) เมื่อ พ.ศ. 2528

ในปี พ.ศ. 2532 ทางการสหรัฐตั้งค่าหัวขุนส่าเป็นเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำตัวขุนส่าไปดำเนินคดี หลังจาก ศาลสหรัฐสั่งฟ้องในข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนจำนวน 1,000 ตัน เข้าประเทศ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ขุนส่าตกลงสวามิภักดิ์ และส่งมอบอาวุธของกองทัพเมืองไต ให้กับทางการพม่า เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่สหรัฐอเมริกา ขุนส่าถูกทหารพม่าควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักในกรุงย่างกุ้ง ล้มป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน จนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อายุ 73 ปี

บ้านขุนส่า (อดีตราชายาเสพติดโลก) ตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย ภายในบ้านพักขุนส่ามีหมู่บ้านจำลอง แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่เหมือนจริงของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ เช่น หมู่บ้านอาข่า , ลาหู่, ปะหล่อง, ว้า, สีซอ ,จีฮ่อ และยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิตส่วนตัวขุนส่ากับอาคารพิพิธภัณฑ์ขุนส่ากับขบวนการค้ายาเสพติดและอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยใหญ่และความเป็นมาของขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่กับบาทขุนส่าในอดีต

สถานที่ตั้ง บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระยะทาง จากป่าซางไปบ้านขุนส่า ประมาณ 36 กิโลเมตร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทร / แฟ็กซ์ โทร 053-730205 โทรสาร 053-730207
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : http://www.therdthai.go.th/attraction.php
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ แม่ฟ้าหลวง
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 Canopy walkway สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง
 วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ
 วนอุทยานสันผาพญาไพร
 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ
 ดอยแม่สลอง
 ดอยหัวแม่คำ
 สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
 ดอยตุง
 พระธาตุดอยตุง
 อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน / อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ
 วัดเวียงคำกาขาว
 วัดกาคำ
 วัดพระธาตุกาคำ
 พิพิธภัณฑ์ขุนส่า
 พระสยามเทวาธิราช สวนมโนมัย ดอยแม่สลอง
 พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ
 พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี
 สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน
 ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง
 สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com